Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus  (04.10.2017-31.05.2018)

Kursusele on oodatud kõik, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad). Vaata lähemalt

BIM metoodika tarkvara Revit  (04.10.2017-06.10.2017)

Kursus on suunatud arhitektidele ja ehitusala projekteerijatele, kes soovivad omandada Autodeski professionaalse 3D-töövahendi Revit ja Revit LT peamisi töövõtteid ja baasteadmisi. Vaata lähemalt

Päikeseelektrisüsteeemide elektrienergia tootluse modelleerimine (18.10.2017)

Kursus on suunatud projekteerijatele, arhitektidele, elektrikutele, energeetikutele ja teistele päikeseelektrist huvitatud inimestele, kes puutuvad oma töös kokku päikeseelektrisüsteemidega. Vaata lähemalt

Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine  (19.10.2017-20.10.2017)

Kursus on suunatud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega. Vaata lähemalt