Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine (7.12.2017-8.12.2017)

Kursus on suunatud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega. Vaata lähemalt

Päikeseelektrisüsteemide elektrienergia tootluse modelleerimine (13.12.2017)

Kursus on suunatud projekteerijatele, arhitektidele, elektrikutele, energeetikutele ja teistele päikeseelektrist huvitatud inimestele, kes puutuvad oma töös kokku päikeseelektrisüsteemidega. Vaata lähemalt

Argumenteerimine IT projektijuhtidele (15.12.2017)

Kursusele on oodatud IT projektijuhid, kes suhtlevad igapäevaselt ärijuhtide, arendajate meeskondade või tellijatega. Vaata lähemalt

BIM metoodika tarkvara Revit (19.12.2017-21.12.2017)

Kursus on suunatud arhitektidele ja ehitusala projekteerijatele, kes soovivad omandada Autodeski professionaalse 3D-töövahendi Revit ja Revit LT peamisi töövõtteid ja baasteadmisi. Vaata lähemalt