Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Võlanõustaja (tase 6) (28.02.2018-30.04.2018)

Kursusele on oodatud sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja kõik teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega. Vaata lähemalt

Ehitusinseneri kutsestandaripõhine täienduskoolitus - konstruktsioonid (7.03.2018-22.03.2018)

Kursusele on oodatud ehitusinsenerid, projekteerijad ja teised ehitusvaldkonnas töötavad spetsialistid, kes soovivad taotleda (pikendada) 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri kutset. Vaata lähemalt

Ventilatsioonitööd (Ehitusjuht 6) (8.03.2018-28.03.2018)

Kursusele on oodatud ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust spetsialiseerumisega seotud tööosade (ventilatsioonisüsteemide ehitamine) juhtimiseks, vastavalt EKR Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi nõuetele. Vaata lähemalt

Päikeseelektrisüsteemide elektrienergia tootluse modelleerimine (15.03.2018)

Kursus on suunatud projekteerijatele, arhitektidele, elektrikutele, energeetikutele ja teistele päikeseelektrist huvitatud inimestele, kes puutuvad oma töös kokku päikeseelektrisüsteemidega. Vaata lähemalt